Řídící a vizualizační systémy SCADA / HMI

Náš inženýrský tým má bohaté zkušenosti s implementací SCADA / HMI systémů. Nabízíme dodávky, konfigurace, programování a správu vizualizačních systémů dle preferencí koncového zákazníka.

Nasazujeme software světových i českých renomovaných výrobců, zejména pak:

V rámci potřeb zákazníka lze vizualizační řešení doplnit například o výkonnou historizaci, SPC, MES nadstavbu a dodat v potřebné hardwarové podobě, vyhovující například požadavkům nebezpečných prostředí nebo potravinářství.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition = dozorované řízení a sběr dat). Využíváme software, který z centrálního pracoviště monitoruje průmyslová a jiná technická zařízení a procesy a umožňuje jejich ovládání.

Máme zkušenosti s návrhem a implementací vhodného SCADA systému v průmyslové výrobě u strojů nebo v procesní výrobě (kontinuální nebo dávkové), dále u technických procesů v distribučních a komunikačních sítích, sledování spotřeby materiálu a změny materiálu ve výrobě. Naši specialisté dokáží navrhnout a implementovat systém tak, aby ve vaší výrobě došlo k hladkému přechodu na nový materiál (například ukončení výroby jednoho sypkého materiálu a spuštění výroby a dávkování nového materiálu) a plynulé monitorování a zaznamenávání celého procesu.

HMI (Human – Machine interface = rozhraní mezi člověkem a strojem). HMI panely umožňují přístup a řízení průmyslových automatizačních zařízení, které jsou spojeny s řídícím nebo hostitelským počítačem a HMI softwarem. HMI společně s PLC systémy tvoří OPLC. Typicky pracujeme s HMI panely značky Siemens, na přání zákazníka lze dodat samozřejmě i jiné značky.