Výrobní informační systémy MES

Dodáváme, konfigurujeme a programujeme MES systémy podle potřeb koncového zákazníka. Naše zkušená inženýrská skupina si poradí s výrobními informačními systémy MES (Manufacturing Execution Systems), které zaplňují mezeru mezi výrobou a administrativou, přispívají k zajištění vyšší efektivity a kvality výroby a zajišťují následující funkce:

  • Výkonný sběr dat, jejich dlouhodobou archivaci a nástroje pro analýzy a vytváření reportů
  • Sledování a řízení dodržení výrobního postupu a záznam kompletní historie výroby včetně záznamu rodokmenu výrobku
  • Podpora pro splnění norem FDA 21 Part 11, HACPP, ISO, VDA 6.1 a dokladování dodržení výrobního postupu a správnosti výroby
  • Řízení, sledování a vizualizace rozpracované výroby (stavu zakázek ve výrobě) v reálném čase a interakce s plánovacími a obchodními systémy
  • Řízení a sledování kvality výroby, včetně statistického řízení kvality výroby a statistické analýzy kvality výroby
  • Sledování a analýza kvality práce pracovníků a výrobních zařízení
  • Sledování a analýza prostojů výroby a poruch výrobních zařízení
  • Sledování a analýza OEE (Celkové efektivity zařízení)
  • Počítačová podpora TPM, Kaizen, Lean Manufacturing, Kanban
  • Propojení a přenos dat se systémy ERP (SAP, Oracle, J. D. Edwards apod.)