průmyslová automatizace # vizualizace SCADA HMI # řízení výroby # výrobní informační systémy MES # historizace výrobních dat # výrobní reporty # prostoje a OEE # Industry 4.0 / IIoT # robotizace výroby # informační systémy # elektrovýroba a revize # průmyslový inženýring a projekce #AUTMES