AVEVA / Wonderware software


AVEVA software (dříve Wonderware) je komplexní softwarové řešení pro průmyslovou automatizaci.

Nabízí vše od úrovně sběru dat a komunikací na řídící systémy, přes vizualizaci operátorských rozhraní SCADA/HMI, navázané MES systémy pro sledování a optimalizaci výroby, historizaci procesních dat a zpětnou analýzu pomocí analytických klientů, webového rozhraní či produktů Microsoft Office. AVEVA software lze provozovat lokálně ve výrobním závodě (on-premise) nebo na cloudové infrastruktuře.

 • vizualizace a dozorové řízení nad technologickými procesy (SCADA/HMI)
 • sběr dat z řídicích systémů (PLC, DCS, I/O, IIoT aj.)
 • záznam výrobní historie a ukládání procesních dat
 • analýzy průběhu výrobních procesů (lokální řešení i cloud)
 • sledování a řízení rozpracované výroby (MES)
 • výpočet celkové efektivity zařízení (OEE)
 • řízení šaržování výroby (Batch)
 • dozor nad dodržováním předepsaných výrobních postupů (GMP)
 • statistické řízení kvality výrobních procesů (SPC)
 • komplexní řešení problematiky Internetu věcí (IIoT)
 • propojení procesních dat do nadřízené úrovně ERP – např. SAP

Naše firma je registrovaným systémovým integrátorem pro AVEVA / Wonderware Software.

Poptejte nás. Naši autorizovaní AVEVA specialisté navrhnou nejlepší řešení splňující zadaná kritéria.

Požádat o konzultaci zdarma >>>

Historie značky AVEVA

AVEVA Group je nadnárodní IT společnost se sídlem v Cambridge. Pod tímto názvem působí na trhu více než 25 let. Původně byla od roku 1967 výzkumným střediskem s názvem CAD Centre (Computer-Aided Design = počítačem podporované návrhářství) zaměřující se na 2D a 3D modelování. V roce 2018 se AVEVA dohodla na sloučení s mateřskou společností Schneider Electric, která nyní vlastní většinu podílu firmy AVEVA. Společnost AVEVA je nyní také producentem software, který byl dříve známý pod značkou Wonderware. V České republice zajišťuje distribuci AVEVA software firma Pantek (CS) s.r.o. Hradec Králové, se kterou jsme ve velmi úzké spolupráci jako integrační firma.