Inženýrská a projekční činnost v průmyslu

Analýza procesu a návrh možných řešení (PLC, MES, SAP, Oracle)

Nabízíme provedení analýzy technologického procesu a výrobních postupů, na jejichž základě navrhneme možné varianty řešení a připravíme podklady pro vytvoření projektu.

Rozsah řešení může vycházet ze specifikace navržené přímo zákazníkem a může zahrnovat návrh typů polní instrumentace (snímače, regulátory, atd.), řídicí systémy (PLC), vizualizační systémy (operátorské panely, počítače PC) a jejich architekturu, výrobní informační systém MES zajišťující sběr, dlouhodobou archivaci a analýzy dat, reportní systém a propojení s dalšími IT systémy v podniku, jako jsou podnikové informační systémy ERP (SAP, Oracle, aj.), skladové systémy, laboratorní systémy, aj.

Pro strojně-technologické projekty nabízíme provedení analýzy a navržení optimálního řešení s ohledem na různé aspekty, jako je spolehlivost, poměr cena/výkon, snadná údržba, nasazení po etapách, apod.

Dodávka řídících systémů, vizualizací a jejich programování

Nabízíme dodávku automatizačních prostředků a vypracování uživatelského softwaru pro řídicí systémy Siemens Simatic S7, případně Simatic S5, řídicí systémy Allen-Bradley SLC, Micrologix, CompactLogix, ControLogix firmy Rockwell Automation, řídicí systémy Mitsubishi a OMRON. Máme bohaté zkušenosti s nasazením různých vizualizačních systémů. Pracujeme s produkty světových i českých renomovaných výrobců.

Vizualizační nadstavby, analýza dat, reporting a MES systémy

Výrobní infomační systémy MES (Manufacturing Execution Systems) jsou systémy, které zaplňují mezeru mezi výrobou a administrativou, přispívají k zajištění vyšší efektivity a kvality výroby. Propojíme procesní data z výroby do kancelářské sféry a v případě potřeby odvedeme výrobní data i do nadřazeného ERP systému (SAP apod).

Dodávka hardware, rozvodů a průmyslových sítí

Očima řídícího systému jsou čidla a senzory. Navrhujeme a dodáváme čidla a senzory pro různé typy aplikací a měření, jako je měření tlaku, teploty, hladiny, váhy, průtoku, limitní hladiny, apod. Automatizační systémy jsou dnes běžně distribuované a zakomponované do menších či větších počítačových sítí. Zajistíme samozřejmě i návrh a dodávku komponent průmyslových sítí na bázi Profibus, Profinet, Ethernet/IP, DeviceNet i standardní sítě Ethernet.