AUTMES je PTC partner pro oblast Thingworx a Vuforia

PTC je nadnárodní softwarová společnost vyvíjející komplexní průmyslovou platformu ThingWorx určenou pro IIoT.

ThingWorx poskytuje nástroje a technologie, umožňující rychle a efektivně vyvíjet a nasazovat výkonné aplikace v oblasti průmyslového internetu věcí (IIoT), a to včetně podpory rozšířené reality (AR – Augmented reality). Platforma ThingWorx propojuje a optimalizuje obchodní procesy, rozlišuje nabídky produktů a služeb a otevírá novou dimenzi pohledu na zdroje příjmů. Umožňuje podnikům vytvářet inteligentní propojené pohledy na procesní data, produkty a výrobní operace.

  • ThingWorx sbírá, zpracovává, analyzuje, alarmuje, vizualizuje a reportuje technologická a výrobní data
  • popojuje mnoho různých komunikačních protokolů mezi různými zdroji dat
  • vše od PLC, senzorů, databází až po cloud, SMS, ERP systémy nebo MES systémy
  • podporuje škálování platformy podle rostoucích požadavků
  • nabízí přehledný náhled na aktuální a historická procesní data
  • umožňuje snadnou správu sbíraných dat a jejich reporting
  • snadná digitální reprezentace reálných objektů (tzv. digitální dvojče) a rozšířená realita doplněná o aktuální data, dokumentaci nebo alerty
  • ThingWorx je nástrojem pro moderní digitalizaci podniku v souladu s Industry 4.0.
  • zrychluje návratnost investic v oblasti IIoT

Naše firma je systémovým integrátorem společnosti PTC.

Poptejte nás. Naši vyškolení specialisté navrhnou nejlepší řešení splňující zadaná kritéria.

ThingWorx – platforma pro internet věcí

ThingWorx je technologická platforma pro rapidní vývoj aplikací v oblasti internetu věcí (IoT, případně průmyslové varianty IIoT). ThingWorx umí sbírat data z výroby, vizualizovat v reálném čase a zároveň reportovat v potřebném formátu.

Vuforia – rozšířená realita

PTC Vuforia je moderní technologická platforma pro rozšířenou realitu (AR), která je aplikována ve stovkách tisíc aplikací po celém světě. Kombinací VUFORIA s platformou ThingWorx lze dosáhnout návodného a vypovídajícího prostředí pro obsluhu a servis strojů a výrobků.

Kepware – komunikační drivery

Značka Kepware, která je od roku 2015 součástí společnosti PTC, nabízí špičkové OPC servery a další robustní aplikace pro průmyslovou komunikaci. Kepware nabízí podporu více než 300 komunikačních protokolů s možnostmi konverze mezi nimi.