AUTMES s.r.o.

Firma je tvořena skupinou inženýrů, kteří mají rozsáhlou praxi a znalosti v oblasti projektové analýzy, návrhu řešení a jeho implementace v oboru průmyslové automatizace, měření a regulace a výrobních infomačních systémů MES (Manufacturing Execution System). Firma AUTMES s.r.o. vznikla z původního sdružení AUTMES, které působilo na poli průmyslové automatizace od roku 2008.

Naši specialisté mají dlouholeté zkušenosti s implementací řídících systémů (PLC, PAC) zejména firem Siemens, Rockwell Automation, Mitsubishi a OMRON a softwarových řešení SCADA/HMI pro vizualizaci procesů a výrobních informačních systémů MES, včetně propojení s administrativními systémy ERP. Používáme systémová řešení renomovaných firem Siemens, AVEVA / Wonderware a Rockwell Automation i řešení vyvinutá „na míru“ podle požadavků zákazníka.

Aplikace, které jsme realizovali nebo jsme se podíleli na jejich realizaci, byly v různých oblastech průmyslu v ČR i zahraničí. Zejména se jednalo o průmysl nápojový, potravinářský, automobilový, farmaceutický, chemický, výrobu stavebních hmot, energetiku a teplárenství.

Vize a cíle firmy

Maximálně optimálně využít dostupné technologie a znalosti k podpoře úsilí zákazníků dosáhnout vyšší efektivitu a kvalitu výrobních procesů. Chceme být těmi, kteří zákazníkům umožní zavést pro ně optimální řešení z hlediska vynaložených investic, jejich návratnosti a kvality řešení. Nahlédněte do našich referencí. Na nezávazné schůzce s Vámi probereme vše potřebné.