Bezpečnost strojů a hodnocení rizik

Navrhujeme bezpečné stroje. Bereme v úvahu právní a normativní požadavky. Ke každému projektu provádíme zhodnocení rizik a na žádost zákazníka podrobnou rizikovou analýzu, dle které zákazník vidí rizika, která mohou nastat při manipulaci se strojem nebo v různých rizikových situacích, které naši technici mohou předvídat při projektování stroje. Používáme základní zásady a osvědčené zásady při konstrukci zařízení.

Naši zaměstnanci jsou proškolení v oblasti bezpečnosti strojů a mnozí z nich vlastní certifikát Functional Safety Technician (Inženýr funkčního zabezpečení) společnosti TÜV Rheinland prostřednictvím školitele Rockwell Automation, který je naším dlouhodobým obchodním partnerem.

Při zhodnocení rizik bereme v úvahu nebezpečí a riziko. Nebezpečím máme na mysli možný zdroj poškození (lze ho vyhodnotit na základě jeho původu, například mechanické nebo elektrické nebezpečí). Riziko je pravděpodobnost poškození a závažnost tohoto poškození. Odhadem rizika získáme očekávanou závažnost poškození a pravděpodobnost jeho výskytu. U vyhodnocení rizika provádíme rozhodnutí, zda je nutné riziko snížit.

V rizikové analýze provádíme kombinaci specifikací limitů stroje, identifikujeme nebezpečí a odhadujeme riziko. Pokud je to nutné, provádíme přiměřené snížení rizik, které je v souladu s právními požadavky a nejmodernější technikou.