Industry 4.0, IIoT – průmyslový internet věcí

Průmyslový internet věcí (Industrial Internet of Things – IIoT) v automatizačních řešeních vylepšuje konektivitu, zjednodušuje správu zařízení a přináší přehledné monitorování výroby a novou vrstvu inteligence výrobních prvků. Vhodně navržené řešení v rámci koncepce Industry 4.0 může zvýšit efektivitu a zlepšit výrobní operace.

IIoT umožňuje navrhovat inteligentní a autonomní stroje, které využívají širokého potenciálu komunikace s okolím. Propojením chytrých strojů lze efektivně monitorovat výrobu v reálném čase a reagovat tak na vznikající chyby, eliminovat prostoje a zároveň i efektivně spravovat potřebné skladové zásoby dílů a surovin.

Prostřednictvím nízkonapěťových bezdrátových komunikačních sítí lze do datové platformy získat řadu nových dat i z míst, kde jejich sběr byl problematický či nemožný. Vzájemné propojení zařízení zjednodušuje také vzdálenou správu a údržbu zařízení.

Sběr dat v rámci IIoT je často doplňován jejich strojovou analýzou prostřednictvím umělé inteligence (AI). Závěry analýz těchto průběžně měnících se dat mohou být výborným vstupním parametrem například pro prediktivní údržbu.

Nízkonapěťové snímače a čtečky v rámci IIoT mohou výrobu obohatit o přesnou identifikaci prostřednictvím čárových kódů či radiových značek RFID, které mohou například ve spojitosti s GPS umožnit přesnou mapu toku materiálu v rámci výrobního procesu, zlepšení komunikace s dodavateli dílů a surovin a také možnost autonomní manipulace s materiálem.

Možnosti IIoT jsou velmi široké. Při diskuzích a pozdějších projekčních pracích padá řada odborných termínů jako například Edge Computing, LoRaWAN, Sigfox, 5G, OPC UA, lokální historizace, on-premise historizace, cloudové řešení či a analýzy a KPI. Vyžádejte si nezávaznou schůzku a vše dopodrobna probereme.