AUTMES s.r.o. - nabídka služeb

nabidka_sluzeb.jpg, 58kB

Analýza procesu a návrh možných řešení (PLC, MES, SAP, Oracle)Nabízíme provedení analýzy technologického procesu a výrobních postupů, na jejichž základě navrhneme možné varianty řešení a připravíme podklady pro vytvoření projektu. Rozsah řešení může vycházet ze specifikace navržené přímo zákazníkem a může zahrnovat návrh typů polní instrumentace (snímače, regulátory, atd.), řídicí systémy (PLC), vizualizační systémy (operátorské panely, počítače PC) a jejich architekturu, výrobní informační systém MES zajišťující sběr, dlouhodobou archivaci a analýzy dat, reportní systém a propojení s dalšími IT systémy v podniku, jako jsou podnikové informační systémy ERP (SAP, Oracle, aj.), skladové systémy, laboratorní systémy, aj.

Analýza projektu a návrh optimálního řešení


Pro strojně-technologické projekty nabízíme provedení analýzy a navržení optimálního řešení s ohledem na různé aspekty, jako je spolehlivost, poměr cena/výkon, snadná údržba, nasazení po etapách, apod.

Dodávka řídích systémů a jejich programování


Nabízíme dodávku automatizačních prostředků a vypracování uživatelského SW pro řídicí systémy Siemens Simatic S7, případně Simatic S5, řídicí systémy Allen-Bradley SLC, Micrologix, CompactLogix, ControLogix firmy Rockwell Automation, řídicí systémy Mitsubishi a OMRON.

Dodávka, konfigurace a programování vizualizačních systémů


Máme zkušenosti s nasazením různých vizualizačních systémů. Pracujeme s produkty světových i českých renomovaných výrobců. Nabízíme řešení založené na těchto systémech:

 • Siemens WinCC, ProTool a WinCC Flexible

 • Wonderware InTouch a Wonderware System Platform (Aplikační Server a architektura ArchestrA)

 • FactoryTalk View SE a ME, RSView32 od firmy Rockwell Automation

 • RETOS

 • Aspic

 • GX Developer od firmy MITSUBISHI

Dodávka, konfigurace a programování systémů MES


Výrobní infomační systémy MES (Manufacturing Execution Systems) jsou systémy, které zaplňují mezeru mezi výrobou a administrativou, přispívají k zajištění vyšší efektivity a kvality výroby a zajišťují následující funkce:

 • Výkonný sběr dat, jejich dlouhodobou archivaci a nástroje pro analýzy a vytváření reportů

 • Sledování a řízení dodržení výrobního postupu a záznam kompletní historie výroby včetně záznamu rodokmenu výrobku

 • Podpora pro splnění norem FDA 21 Part 11, HACPP, ISO, VDA 6.1 a dokladování dodržení výrobního postupu a správnosti výroby

 • Řízení, sledování a vizualizace rozpracované výroby (stavu zakázek ve výrobě) v reálném čase a interakce s plánovacími a obchodními systémy

 • Řízení a sledování kvality výroby, včetně statistického řízení kvality výroby a statistické analýzy kvality výroby

 • Sledování a analýza kvality práce pracovníků a výrobních zařízení

 • Sledování a analýza prostojů výroby a poruch výrobních zařízení

 • Sledování a analýza OEE (Celkové efektivity zařízení)

 • Počítačová podpora TPM, Kaizen, Lean Manufacturing, Kanban

 • Propojení a přenos dat se systémy ERP (SAP, Oracle, J. D. Edwards apod.)

Dodávka hardware


Očima řídícího systému jsou čidla a senzory. Nabízíme návrh a dodávku čidel a senzorů pro různé typy aplikací a měření, jako je měření tlaku, teploty, hladiny, váhy, průtoku, limitní hladiny, apod.

Dodávka komponent počítačových sítí


V dnešní době je samozřejmostí, že i automatizační systémy jsou distribuované a zakomponované do menších či větších počítačových sítí. Zajistíme návrh a dodávku komponent průmyslových sítí na bázi Profibus, Profinet, Ethernet/IP, DeviceNet i standardní sítě Ethernet.